null
Tidlig pubertet hos jenter linkes til ingredienser i kosmetikk i ny studie
17 Dec 2018 | Postet av gunnhildskinlove

Tidlig pubertet hos jenter linkes til ingredienser i kosmetikk i ny studie

I løpet av de siste tiårene har man sett en utvikling av stadig tidligere pubertet hos jenter og muligens også hos gutter. Tidlig pubertet er assosiert med økt risiko for psykisk sykdom og økt risikotagende oppførsel, økt risiko for bryst- og eggstokkreft hos jenter og testikkelkreft hos gutter. Det kan også føre til at personen får en lavere enn den normalt ville blitt.

En nylig publisert studie fulgte utviklingen av 339 barn fra fosterstadiet til de var mellom 9 og 13 år. Studien startet i 1999 og ble gjennomført i California.

Stoffene som ble målt i urinen til mor og barn var ulike typer ftalates, parabener, triklosan og noen av de stoffene triklosan brytes ned til (for eksempel 2,4 - dichlorophenol). Disse stoffene er vanlige i såper, sjampoer, deodoranter, parfymer m.m.

I urinprøvene til flere enn 90 % av mødrene ble alle disse stoffene påvist under svangerskapet samt hos barna i årene før puberteten inntraff. Triklosan ble funnet i 73 % av mødrene under svangerskapet og i 69 % av barna i årene før puberteten inntraff.

En normal pubertet starter i 11-årsalderen hos jenter og 12-13- årsalderen hos gutter.

I denne gruppen startet puberteten i gjennomsnitt hos jenter på 9,2 år og hos gutter på 10,8 år.

Forskerne peker på at stoffer vi får i oss blant annet gjennom kosmetikk og daglig personlig hygiene kan påvirke kjønnsmodningen hos barn.


Vi i Skinlove mener at dette er en god grunn til å aktivt styre unna disse stoffene. Dette er ingredienser som ikke tillates i vår nettbutikk.

Kilder:

https://academic.oup.com/humrep/article-abstract/34/1/109/5204432?redirectedFrom=fulltext

https://sml.snl.no/pubertet

Det siste fra bloggen