null

Blogg

19 Sep 2016 | Postet av gunnhildskinlove

Hormonhermende miljøgifter i støv

I en nylig publisert studie har amerikanske forskere avdekket at vanlig husstøv kan inneholde flere miljøgifter som regnes som verstinger fordi de kan forstyrre vårt hormonsystem.  Hegnar.no har satt fokus på denne viktige saken.– Funnene tyder på at mennesker, og spesielt barn, på daglig basis blir utsatt for støv som inneholder helsefarlige kjemikalier, sier forsker Ami Zota.I Norge er det ikke gjort tilsvarende omfattende studier, men trolig inneholder også vårt støv flere ulike miljøgif …
30 Jul 2015 | Postet av skinlove

Hvor mye parabener og BPA far har i blodet kan påvirke resultatet av svangerskapet

Det finnes mye forskning som peker på sammenhengen mellom hvilke stoffer mor har i blodet under svangerskapet og hvordan det kan være skadelig for barnets utvikling. At far sine nivåer av parabener og BPA i blodet kan påvirke resultatet av svangerskapet er nytt for de fleste av oss.Denne studien er gjort på Harvard og forskningsartikkelen ble publisert denne måneden. I studien har de fulgt 218 par som har undergått kunstig befruktning. Blodprøver fra mennene tatt i tiden for befruktningen ble an …
7 Feb 2015 | Postet av skinlove

0+0=2 Hva er cocktaileffekten?

I 2002 kom det flere studier som pekte på at flere av de hormonhermende stoffene vi får i oss i hverdagen kan ha en skadelig effekt når de reagerer med hverandre.Dette kan være stoffer som hver for seg anses som ufarlige i den mengden de forekommer i et produkt, men som sammen med andre stoffer likevel kan være skadelige. Begrepet ”Something from nothing” oppsto her.Det er dessverre lite forskning på Cocktaileffekten per dags dato. Vi har mellom 200-400 kjemikalier i oss nå sammenlignet med seks …
25 Nov 2013 | Postet av skinlove

En forskers tanker om miljøgifter

I Aftenposten i dag kan vi lese en forskers egne bekymringer om miljøgiftene som omgir oss. Kirsten Eline Rakkestad er postdoktor ved avdeling for farmasøytisk biovitenskap på Universitetet i Oslo. Hun stiller spørsmålet:Gang på gang blir det slått fast at klimaendringene er det største problemet jordkloden møter i dag. Men hva om det finnes et annet, større problem som truer hele vår eksistens?Siden vi startet opp nettbutikken Skinlove har vi lest mye forskning som omhandler de ulike kjemi …