null
30 Jul 2014 | Postet av skinlove

Ny rapport! Sammenhengen mellom brystkreft og bruk av kosmetikk.

Forekomsten av brystkreft øker blant kvinner i den vestlige verden. Det er også alarmerende at forekomsten av tilfeller øker blant kvinner under 35 år! Årsaker til brystkreft som vi kjenner til er stråling, sprøytemidler, arvelighet, hormonbehandling og alkohol. De siste årene har flere ingredienser i hverdagsprodukter som kosmetikk også blitt linket til den økte forekomsten. Vi har studert siste forskningsartikkel på temaet, "Relationship between everyday use cosmetics and female breast cancer" av forskerne ved Jagiellonian University Medical College og John Paul II Hospital i Krakow, Polen.  Forskerne bak denne artikkelen tar for seg fem ingrediensgrupper som har blitt koblet sammen med brystkreft gjennom forskning; Etylenoksid, parabener, ftalater, bisfenol A og aluminiumsalter. brystkreft ingredienser kosmetikk skinlove Artikkelen finnes i sin helhet tilgjengelig på internett. Her kommer en oppsummering: Etylenoksid Brukes i produksjon av rensemidler, løsemidler, plastikk og mange andre kjemikalier. Du kan også finne det i parfyme. Selv om stoffet i dag er forbudt i kosmetikk på grunn av dets kreftfremkallende egenskaper finnes det stadig spor av det i dagens produksjon av kosmetikk. (Det mye brukte konserveringsmiddelet phenoxyethanol er laget av etylenoksid.) Parabener Er en gruppe konserveringsmidler som ofte brukes i kosmetikk, mat og i medisiner. (Legemiddelet Minifom som brukes mot spedbarnskolikk kan inneholde flere typer parabener.) I løpet av de siste tiårene har brystkreftsvulster i den øvre, ytre kvadranten av brystet økt i antall tilfeller. Det er her vi smører på deodorant/ antiperspirant. Parabener har en hormonhermende effekt og det er dette som trolig er årsaken til at de kan ha en kreftfremkallende effekt. Ftalater Brukes vanligvis i plastikk, men kan også finnes i mange husholdningsprodukter som kosmetikk, deodorant, neglelakk og kremer. Ftalater kan påvirke mange ulike biokjemiske prosesser hos mennesker og dyr. Dette inkluderer skader på forplantningsevnen som for eksempel skader på sperma, for tidlig utvikling av pubertet hos jenter, misdannelser av kjønnsorganer, infertilitet og uønskede utfall av graviditet. Studier har vist at ftalater kan øke risiko for brystkreft gjennom sin hormonhermende effekt og gjennom at den hindrer cellenes kommunikasjon, noe som har vist seg å øke risikoen for utvikling av kreft. Studier har også vist at kvinner som ikke enda har kommet i overgangsalderen har størst fare for å utvikle brystkreft som følge av eksponering for ftalater. Bispenyl A (BPA) Brukes for å mykgjøre plast, men brukes også som en ingrediens i kosmetikk. BPA har en hormonhermende effekt og hovedbekymringen angår forstyrret seksuell funksjon og hormonnivåene hos voksne menn. Små mengder av stoffet er nok for å lage en skade og skaden kan bli langvarig. Eksponering for BPA har bevist økt risiko for brystkreft i studier på mus og rotter. Aluminiumssalter Brukes i antiperspirant fordi den har evnen til å trekke inn i huden og hindre svetten i å komme til overflaten. Du finner det også i syrenøytraliserende tabletter og ulike vaksiner. Studier har vist at man finner høyere konsentrasjon av aluminiumssalter i brystceller enn i blodet noe som tyder på at vevet i brystene lett absorberer disse saltene. Det kan være kreftfremkallende både gjennom å skade DNA-et til brystcellene og gjennom å øke produksjonen av kreftceller. Mange mistenksomme stoffer kan hver for seg ikke ha vist seg å ha kreftfremkallende effekt i studier, men i virkeligheten blir brystvevet daglig eksponert for et kjent og ukjent antall stoffer som kan øke hverandres effekt slik at stoffene blir kreftfremkallende selv ved lave nivåer. Forskerne peker på at det trengs mye mer forskning til før man endelig kan konkludere angående de kosmetiske ingrediensenes påvirkning av brystkreft. Siden vi nå eksponeres for så mange ulike kjemikalier i løpet av hverdagen er det vanskelig å finne grupper av identiske testpersoner som er nødvendig for å gjennomføre gode studier. Alle studier som peker mot et sammenheng mellom ingredienser i kosmetikk og brystkreft er likevel viktige siden mange produsenter allerede er i gang med å legge om produksjonen for å fase ut disse ingrediensene. Les hele artikkelen her.      

Det siste fra bloggen