null

Blogg

7 Feb 2015 | Postet av skinlove

Hva er hormoner og hva er hormonhermere?

HormonerHormoner er stoffer som skilles ut av ulike kjertler i kroppen vår og som har livsviktige funksjoner.Noen få eksempel på hormoner og noen prosesser de styrer i kroppen vår: Østrogen: Timer eggløsningen, er med på å styre svangerskapet, utvikling av livmorAndrogen: En gruppe mannlige hormoner som styrer modning av kjønnsorgan, kjønnskarakteristikk og kroppsvekt (hos foster)Insulin: Styrer opptak av glukose. Appetitt.Dopamin: Regulerer hjerterytme og blodtrykkDisse prosesse …
25 Apr 2013 | Postet av skinlove

WHO-rapporten del 2: Litt om hormoner

I forbindelse med diskusjoner rundt hudpleie og kosmetikk dukker ordet «hormonhermere» stadig opp. Hva er det egentlig og hvorfor bør vi unngå disse? For å skjønne hva hormonhermende kjemikalier er så må vi forstå hva hormoner er og hvilke oppgaver de har i kroppen vår. Her kommer en enkel forklaring som er tatt fra WHO’s ferske rapport State of the Science of Endocrine Disrupting Chemicals, kapittel 1.2 – 1.4.Rundt om i hele kroppen vår så finnes det kjertler som utsondrer en type stoff som het …
10 Mar 2013 | Postet av skinlove

WHO-rapporten del 1: Bakgrunn

Rapporten fra WHO om hormonhermende kjemikalier i hverdagslivet til mennesker og dyr er viktig lesing for alle av oss. Spesielt viktig må det være for mennesker som jobber i helsevesenet. De kommer i økende grad til å ta hånd om barn og voksne med sykdommer som er årsaket på grunn av disse kjemikaliene. Det er mye man selv kan gjøre for å unngå store mengder av slike kjemikalier. Det er ikke snakk om å være hysterisk, men å vite hva man skal styre unna. Har du først lært deg at brennesler svir s …
1 Mar 2013 | Postet av skinlove

Ny stor rapport fra WHO om hormonhermerne

For en uke siden lanserte Verdens Helseorganisasjon(WHO) en omfattende rapport over alle de hormonhermende stoffene vi får i oss i dagliglivet og hvilket stort helseproblem dette er i ferd med å bli. Rapporten oppsummerer den nyeste forskningen på området og er skrevet av mange internasjonale forskere.Er det så viktig for Ola og Kari Nordmann å vite om da? I aller høyeste grad, mener vi. Blant annet mener forskerne at kjemikaliene gir oss økt risiko for å utvikle kreftformer som brystkreft, test …