null

Vår hjertesak

Friedreich's Ataxia (FA) er en sjelden, alvorlig sykdom som rammer nervesystemet. Den oppstår oftest i barneårene, men kan også oppstå i voksen alder.

De vanligste symptomene er redusert balanse og koordinasjon av hele kroppen, med store gangproblemer, taleproblemer og spisevansker som noen av de mest plagsomme symptomene. Disse symptomene fører ofte til økende invaliditet og behov for rullestol. Typisk for FA er også en sykelig vekst av hjertet og diabetes type 1 - som ofte medfører tidlig død.

Det finnes i dag ingen behandling for FA, og derfor er det en kamp mot tiden for mennesker med FA og deres familier.

Skinlove ønsker å støtte forskning for å finne en kur mot FA, og vi vil gi foreningen Norsk Friedreich's Ataksi Forbund 10 % av overskuddet fra selskapet. Ved å handle hos oss er du med på å støtte en god sak.

Les mer om FA her.